MR / SAC

Naast de leerkrachten is er binnen onze school een hele groep vrijwilligers actief. Vaak zichtbaar maar vaak ook minder zichtbaar achter de schermen. De leden van de  Medezeggenschapsraad (MR) en de Schooladviescommissie (SAC)  behoren ook tot de groep vrijwilligers.Graag infomeren we u kort over wat wij als MR / SAC zoal doen. In februari 2018 hebben MR en SAC besloten in gezamenlijk te vergaderen met behoud van formele rollen.


MR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt door de schoolleiding geraadpleegd over zaken die het schoolbeleid aangaan. Te denken valt aan verbeteringen in het onderwijs, financiën, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het schoolplan en de schoolgids. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een aantal zaken is instemming van de MR vereist.

Daarnaast onderhoudt de MR contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de vereniging om op de hoogte te blijven van beleidszaken die spelen op verenigingsniveau. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.

 

  • Margriet Kingma (ouder-voorzitter)
  • Martijn Tiesinga (ouder)
  • Arjen de Jong (leerkracht-scretaris)
  • Klaske de Vries (leerkracht)

 

SAC

De schooladviescommissie (SAC) bestaat uit 3 ouders. De SAC is de schakel tussen ouders en team. Haar werkzaamheden zijn onder andere: het reilen en zeilen van de school ondersteunen, klein onderhoud, het organiseren van of assisteren van het team bij activiteiten en advies geven aan de schoolleiding en personeel.

 

  • Maaike Postma
  • Margreet Meirink
  • Janny Bouius

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.