Schoolgids

De schoolgids is zowel bestemd voor de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die al op onze school zitten, als voor de mensen die voor hun kind(eren) een school zoeken. De manier van werken, de sfeer en de leerstof verschilt per school. Elke school heeft zijn eigen specifieke kenmerken. We proberen in deze gids een zo goed mogelijk beeld te geven van onze school. We willen duidelijk maken welke doelen we nastreven en welke activiteiten we ondernemen om die doelen te bereiken.

 

De schoolgids vormt samen met het schoolplan, de jaarkalender, het ouderportaal  een uitgebreid informatiepakket van onze school. 

 

  • Het schoolplan is een document dat op school ter inzage ligt. Het is ook te vinden op de website. In het schoolplan worden de onderwijsdoelstellingen, onze plannen voor de schoolontwikkeling en de manier waarop we die proberen te bereiken, uitgebreid beschreven.
  • De jaarkalender, die de planning van activiteiten voor een heel schooljaar levert, maakt in principe deel uit van de schoolgids, maar wordt los daarvan uitgegeven.
  • Wijzigingen en/of aanvullingen met betrekking tot de inhoud van de schoolgids en de jaarkalender worden in de loop van het schooljaar door middel van het ouderportaal bekend gemaakt.

 

In de schoolgids spreken we in het vervolg steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg dragen voor de kinderen in de thuissituatie.
Hopelijk draagt dit informatieboekje bij aan een goede samenwerking tussen eenieder die betrokken is bij de begeleiding van de kinderen gedurende hun basisschoolperiode.
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze gids vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen we dat graag van u.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.